Spawanie łukiem krytym (SAW)

Spawanie łukiem krytym (ang. submerged arc welding; SAW) jest procesem, w czasie którego łuk spawalniczy jarzy się między podawanym w sposób ciągły drutem elektrodowym a elementem spawanym i jest niewidoczny, ponieważ przykryty jest warstwą ziarnistego topnika (tym samym łuk jest ukryty, stąd nazwa metody), którego część stapia się, tworząc na spoinie usuwalną warstwę żużla. Nieotulony [...]

Lutowanie miękkie i twarde – kiedy stosować?

Lutowanie jest najpopularniejszą metodą łączenia metali. Lutowanie nazywamy metodę spajania metali za pomocą wprowadzenia między łączone powierzchnie innego roztopionego metalu lub czynnika łączącego, zwanego spoiwem. W trakcie lutowania części łączone nagrzewają się, ale nie topią w miejscu łączenia. Połączenie trwałe uzyskuje się dzięki przyczepności lutu do materiałów łączonych, dlatego też warunkiem otrzymania prawidłowego połączenia jest [...]