Bezpieczne płuca spawacza

Praca spawacza to nie tylko zagrożenie dla wzroku i skóry, ale również ryzyko przedostania się do płuc szkodliwych oparów i pyłów. Przyłbice spawalnicze to oczywiście niezaprzeczalna konieczność, jednak jeśli nie posiadamy modelu ze specjalnymi filtrami osłaniającymi drogi oddechowe, bezpieczeństwo pracy nadal jest niezapewnione. Warto zadbać o to, aby spawarka TIG, migomat, ani też przecinarka plazmowa nie były źródłem problemów zdrowotnych, a praca w warsztacie przebiegała sprawnie i skutecznie.

Pierwszym aspektem, jaki trzeba rozważyć jeszcze przed uruchomieniem spawarki jest to, czy pomieszczenie jest odpowiednio wentylowane. Jeśli tylko stwierdzimy, że istnieje jakiekolwiek ryzyko niedotlenienia, pod żadnym pozorem nie wolno rozpoczynać pracy. Wobec tego, każde działanie w warunkach zamkniętych, np. w studni, cysternie lub zbiornikach musi zostać poprzedzone analizą możliwości dopływu świeżego powietrza. W dalszej kolejności rozważamy, czy na stanowisku pracy i w jego otoczeniu występują szkodliwe substancje oraz jaki jest ich charakter (ciekłe/gazowe), a także, czy istnieją przesłanki zezwalające na pracę w takich warunkach. Wówczas, gdy ryzyko okaże się zbyt dużo, warto zaopatrzyć się w maski gazowe z butlami wypełnionymi tlenem, bezwzględnie w każdym przypadku muszą być stosowane przyłbice spawalnicze. Co prawda, większość modeli urządzeń takich jak maski spawalnicze zostało stworzonych głównie do ochrony wzroku i skóry twarzy, jednak coraz częściej są one również fabrycznie wzbogacane o wyspecjalizowane filtry.

Ze względu na to, że spawacz obciążony jest butlą gazową, a w pomieszczeniu zamkniętym, tym bardziej o małych rozmiarach przyłbica spawalnicza może ograniczać ruchy, również i czas pracy zostaje skrócony. Warto wspomnieć, że filtry stosowane podczas używania spawarki zwykle utrudniają oddychanie, ponieważ powietrze musi w pierwszej kolejności pokonać barierę oczyszczającą je z pyłów. Filtry również nie są zalecane do spawania w skrajnych temperaturach. Co prawda sama spawarka, czy też przecinarka plazmowa jest w stanie znieść bardzo wiele, jednak delikatne systemy osłon zasilane na baterie mogą znacznie skrócić swój czas działania. Wobec tego istnieje ryzyko, że w trakcie spawania, gdzieś na dnie wysokiego zbiornika spawacz pozostanie bez dopływu tlenu, a jedyne co mu pozostanie to oddychanie powietrzem pełnym pyłów.

Jeszcze kilka lat temu powstawały maski spawalnicze, w których projekcie nie brano pod uwagę komfortu użytkownika. Te archaiczne przyłbice spawalnicze ograniczały ruchy i zmniejszały widoczność w trakcie pracy, a na dodatek praktycznie nie zapewniały żadnej osłony dla dróg oddechowych. W opozycji do nich powstają nowoczesne urządzenia spawalnicze, a pośród nich zaawansowane technologicznie maski spawalnicze, które nie tylko zapewniają pełną dowolność poruszania, osłaniają oczy przed jasnym światłem, ale również i blokują przepływ mikroskopijnych zanieczyszczeń wprost do organizmu człowieka.

Jeśli więc nie dysponujesz profesjonalną maską ochronną, zainwestuj w dodatkowe filtry oczyszczające powietrze ze szkodliwych substancji wydzielających się podczas używania spawarki.