Jak zaoszczędzić podczas spawania? Część 4

Wyeliminowanie kosztów produkcji i bezzasadnych strat to istotna sprawa w każdej firmie. Także warsztaty spawalnicze borykają się z problemem, jak zmniejszyć wydatki do minimum i równocześnie zwiększyć wydajność pracy. Nie chodzi tu tylko o wydatki na materiały do produkcji, ale również o zwiększenie tempa pracy i ograniczenie do minimum strat czasu. W poprzednich częściach poruszyliśmy temat analizy zaopatrzenia i zużycia materiałów dodatkowych i akcesoriów; analizy przepływu materiałów; unikania „przewymiarowywania” spoin, a także usprawnienia istniejących procedur i procesów spawania. Dziś skupimy się na trzech kwestiach: optymalizacji przygotowania złącza, wyeliminowania zbędnych spoin oraz zastąpienia elementów odlewanych przez te wytwarzane przy pomocy spawania.

 

Optymalizacja przygotowania złącza

W przypadku blach grubych oraz złączy doczołowych w niektórych przypadkach bardziej korzystnym rozwiązaniem może być użycie dwustronnego ukosowania (X) zamiast jednostronnego (V). Zmiana ukosowania może okazać się korzystna już nawet dla blachy o grubości 16 mm. Gdy porównamy objętości rowka spawalniczego spoin (ukosowanie na 60, odstęp progowy 3 mm) przygotowanych na X i na V, okaże się, że w pierwszym przypadku objętości spoiny o długości 1 m wynosi 196 cm3, czyli około 1530 gramów. Przy ukosowaniu na X już tylko 122 cm3, czyli około 952 g. Oznacza to, że zaoszczędzimy ponad pół kilograma drutu na metrze długości spoiny. Takie rozwiązanie pozwoli nam skrócić również czas pracy nawet o 1/3.

 

Wyeliminowanie zbędnych spoin

Przyjrzyjmy się firmie wytwarzającej metalowe pojemniki transportowe wyposażone oryginalnie w przyspawane uchwyty. Prosta zmiana projektu, która polega na wycinaniu otworów chwytowych na dłoń w ścianach bocznych pozwala uniknąć zbędnego procesu spawania uchwytów. Tym prostym sposobem oszczędzamy czas, materiał i pieniądze. Podobne przypadki mogą dotyczyć możliwości zastąpienia spoin ciągłych poprzez spiny przerywane.

 

Zastąpienie elementów odlewanych przez te wytwarzane przy pomocy spawania

Możemy oszczędzać nie tylko poprzez wyeliminowanie zbędnych spoin, ale także poprzez zaprojektowanie połączeń spawanych, wszędzie tam, gdzie jest to uzasadnione. Okazuje się, że czasem taniej wynosi pospawanie kilku elementów w jedną całość, zamiast uzyskiwanie podobnego kształtu w procesie odlewania. Dodajmy, że ten proces często powiązany jest ze stosowaniem stopów z wysokimi zawartościami dodatków stopowych. Drobne zmiany konstrukcyjne pozwalają zastąpić stopy zawierające takie dodatki jak np. Ni czy Cr zwykłym procesem spawania. Z reguły też na wytworzenie części odlewanych zużywa się więcej metalu niż na wytworzenie podobnych elementów ze stali konstrukcyjnej.