Kto może być spawaczem?

Pisaliśmy ostatnio ile spawacz może zarobić za granicą. Nawet w Polsce panuje powszechna opinia o tym, że zawód spawacza może zagwarantować pensję znacznie przewyższająca średnią krajową. Jednak nie każdy może zostać spawaczem. Żeby wykonywać ten zawód trzeba spełniać określone wymagania fizyczne, psychologiczne i zdrowotne, a także spełniać kilka innych warunków.

Zawodowym spawaczem nie można być przed ukończeniem 18 roku życia. Od kandydata do tego zawodu wymaga się ukończenia co najmniej szkoły zawodowej. Coraz częściej warunkiem przyjęcia jest dyplom szkoły średniej – technikum lub liceum zawodowego. O ostatecznej możliwości zatrudnienia spawacza decyduje posiadanie tzw. książki spawacza. Może ją otrzymać osoba, która ukończyła specjalny kurs zawodowy i zdała egzamin przed komisją kwalifikacyjną. Takie kursy organizują np. działające w większości miast zakłady doskonalenia zawodowego. Inny sposób „dostania się” do zawodu to dwuletnia praktyka w zakładach przemysłowych lub rzemieślniczych. Zdarza się, że te większe zakłady prowadzą tzw. szkoły przyzakładowe, w których na potrzeby firmy odpowiednio kształci się spawaczy. Dobrze jest również, żeby przyszły spawacz interesował się techniką, znał procesy technologiczne, urządzenia i maszyny, którymi będzie się posługiwał w przyszłym zawodzie. Taka wiedza bez wątpienia mu się przyda.

Ważne w zawodzie spawacza są odpowiednie predyspozycje i cechy psychofizyczne. Zdolności manualne oraz dobra sprawność motoryczna rąk przydadzą się podczas prowadzenia i operowania spawarką, a także przyczynią się do postępów i dobrej jakości wykonywanych spoin. Kolejna ważna cecha to dobra kondycja wzrokowo-ruchowa, czyli ogólna sprawność wykonywania czynności, przy jednoczesnej kontroli wzrokowej. Ważne są również cechy przydatne podczas wykonywania większości stresujących i obciążających fizycznie zawodów, czyli: samodzielność, rozsądek, rzetelność, umiejętność zachowania zimnej krwi, umiejętność koncentracji. Ważna podczas spawania jest również cierpliwość, dokładność, systematyczność i wytrzymałość na długotrwałe zmęczenie.

Rygorystyczne wymogi zdrowotne stawiane przyszłym spawaczom spowodowane są faktem, ze jest to praca w warunkach szkodliwych dla zdrowia. Spawacz przebywa w otoczeniu gazów i pyłów, które są produktami ubocznymi spawania. Często spawacz musi spędzać wiele godzin w jednej pozycji, dlatego powinien być silny fizycznie, a także mieć w pełni sprawny układ kostno-stawowy i mięsniowy. Tego zawodu nie powinni wybierać alergicy i osoby ze skłonnością do alergii, chorób skóry, chorób spojówek i śluzówek, a także schorzeń układu oddechowego, ponieważ opary gazów technicznych wdychane podczas spawania mogą okazać się dla nich szczególnie niebezpieczne. Wykluczające z wykonywania zawodu są również wady wzroku, zaburzenia równowagi i padaczka. Spawaczem raczej nie może być kobieta ani osoba niepełnosprawna.