Technika spawalnicza

Źródła prądu spawania

Źródła prądu przeznaczone do różnych metod spawania muszą posiadać specjalne właściwości z uwagi na charakterystykę łuku spawalniczego. Żeby umożliwić zajarzenie i podtrzymanie łuku, napięcie na zaciskach źródła prądu musi zmieniać się w zależności od tego jakie jest natężenie prądu, w taki sposób, żeby charakterystyka statyczna źródła przecinała w dwóch punktach charakterystykę łuku. Ogólnie źródła prądu spawania można podzielić następująco: – [...]

Różne metody spawania – którą wybrać?

Do każdej pracy można zabrać się na kilka sposobów i z wykorzystaniem różnych technik. Tak samo jest ze spawaniem. Możemy wyróżnić kilka metod spawania – MMA, MIG/MAG, TIG – to najważniejsze techniki spawania, które przydadzą się poszczególnemu spawaczowi w zależności od jego umiejętności. Każda wykorzystywana jest do innego rodzaju materiału i posiada swoje wady i [...]

Czy istnieją wady przecinania plazmowego?

Czy istnieją wady przecinania plazmowego?

Metoda przecinania plazmowego polega na topieniu i wyrzucaniu metalu ze szczeliny cięcia silnie skoncentrowanym plazmowym łukiem elektrycznym o dużej energii kinetycznej. Plazma tworzona jest za pomocą palnika do cięcia plazmą. Odpowiadając na pytanie czym jest plazma, można stwierdzić że jest to zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz. Zbudowana jest zarówno z cząsteczek naładowanych elektrycznie [...]

Spawanie – od czego zacząć?

Spawanie nie polega na tym, że po prost wkraczasz do warsztatu, chwytasz się pierwszej-lepszej spawarki TIG i jak gdyby nigdy nic, zaczynasz pracę. Ze względu na to, że ten proces należy do bardziej skomplikowanych sposobów stałego łączenia powierzchni, należy się do niego solidnie przygotować. Kontrola zalecana jest zarówno przed przystąpieniem do uruchomienia spawarki TIG (bądź [...]

Bezpieczna praca z przecinarką

Przecinarki plazmowe, tak samo jak i pozostały sprzęt spawalniczy, są niewątpliwie bardzo skuteczne, ale dla osiągnięcia zadowalających efektów pracy z nimi, trzeba zachować szczególną ostrożność. Pominięcie któregokolwiek z etapów przygotowań, zrezygnowanie z odzieży ochronnej lub gdy maska spawalnicza zamiast na głowie, znajduje się gdzieś pośród warsztatowych rupieci może zakończyć się bardzo nieprzyjemnie. Chwilowe porażenie światłem [...]

Kontrola jakości w spawaniu

Spawanie jest uznane za proces specjalny – taki, którego rezultatu nie można zweryfikować przez sprawdzenie produktu końcowego. Wynika z tego, że ostateczny produkt spawania – trwałe połączenie nie może zostać zmierzone, głównie ze względu na to, że za każdym razem użycie spawarki ma miejsce w nieco odmiennych warunkach. Na ostateczny wynik wpływa doświadczenie spawacza, warunki [...]

Niezgodność a wada

W języku potocznym zwykle zamiennie używa się słów „niezgodność” i „wada”. Jednakże, z ustaleń stosowanymi w spawalnictwie wynika, iż wcale nie są to synonimy. W tym przypadku, możemy stwierdzić, iż oznaczają dwie, diametralnie różne rzeczy. O ile niezgodność może być dopuszczalna w szczególnych przypadkach, o tyle wadliwe połączenie spawane jest natychmiast dyskwalifikowane i uznane za [...]

Metody spawania – plusy i minusy

Spawalnictwo to dziedzina, w której wyróżnić możemy różne metody pracy. Spawanie MMA, MIG/MAG i TIG to najważniejsze z technik przydatnych spawaczowi. Każda ma swoje wady i zalety, każda jest mniej lub bardziej przydatna do pracy z określonym typem materiałów. Podczas pracy możemy używać różnych spawarek, na rynku dostępne są także spawarki wielofunkcyjne przeznaczone do spawania [...]

Spawanie plazmowe – co i jak?

Znamy już kilka podstawowych technik stosowanych spawaniu, ale to nadal nie wszystko, co można powiedzieć o tym sposobie łącznia powierzchni. W poniższym wpisie przedstawimy charakterystykę spawania plazmowego. Specjaliści określają je odmianą lub rozszerzeniem niezwykle popularnej metody TIG. Podstawowa różnica polega na tym, że stosując plazmę w miejsce gazu, uzyskujemy większą wydajność pracy. Tak powstałe złącze [...]

Spawanie acetylenowo-tlenowe

Tym razem przedstawimy kolejną technikę stałego łączenia elementów. Spawanie acetylenowo-tlenowe (gazowe) to stapianie brzegów metali nagrzewając je płomieniem powstającym ze spalania gazu w atmosferze tlenu. Możemy tego dokonywać  przy użyciu spoiwa lub bez. Temperatury, jakie uzyskujemy w tym procesie są bardzo wysokie – acetylen połączony z tlenem daje nawet3100°C. Poniżej zawarliśmy dalsze informacje dotyczące tej [...]