Awaria – i co dalej?

Połączenie spawane jest niezwykle wytrzymałe. O ile jest wykonane przez profesjonalistę i przy użyciu porządnej spawarki, jest praktycznie nie do zdarcia. Jak już wspomnieliśmy, spoina jest odporna na przeciążenia fizyczne oraz wpływ czynników atmosferycznych. Wszystko to sprawia, że sprzęt spawalniczy jest szeroko stosowany przy budowie obiektów, które muszą być wytrzymałe: np. statki czy mosty. Uszkodzenie połączenia może przynieść szkody nie tylko w materiałach, ale i ludziach, jeśli więc dostrzeżona zostanie najmniejsza skaza, należy chwycić za spawarkę i natychmiast dokonać niezbędnych napraw.

Wspominaliśmy już o błędach, jakie zdarzają się podczas spawania. Wystąpienie którekolwiek z nich może znacznie osłabić całą konstrukcję i w rezultacie doprowadzić do niemałej tragedii. Posługiwanie się sprzętem spawalniczym wysokiej jakości pozwala uniknąć szkód. Nie zapominajmy, że bardzo dużo zależy od oświadczenia zawodowego i zdolności manualnych operatora spawarki.

Wyobraźmy sobie sytuacje, że dochodzi do uszkodzenia podstawy ogromnego, stalowego mostu. Nieustannie poruszają się nim samochody oraz piesi. Wysokie natężenie ruchu oraz drgania, sprawią, że z czasem polegnie każde połączenie. Aby uniknąć katastrofy budowlanej, należy systematycznie przeprowadzać kontrolę. Podstawowego nadzoru w postaci ,oględzin dokonamy bez specjalnego przygotowania. Jednakże, w celu dokonania bardziej treściwych badań należy odnieść się do metod ściśle naukowych. I tak podczas kontroli trwałych połączeń dokonanych spawarką wyróżniamy dwa rodzaje badań. Pierwszym z nich są badania niszczące, które wymagają usunięcia kawałka spoiny, zwykle przy pomocy przecinarki plazmowej. Drugim z kolei, badania nieniszczące, których dokonuje się na istniejącym już złączu. Podstawowym badaniem tego typu jest właśnie obserwacja, ponadto, można przeprowadzić również test penetracyjny, magnetyczno-proszkowy, radiologiczny oraz ultradźwiękowy. Cała procedura kontroli połączeń dokonanych spawarką jest jednak o wiele bardziej skomplikowana i obejmuje wiele skomplikowanych kroków.

Jakiekolwiek dostrzeżone wady należy natychmiast zgłosić odpowiednim organom i zadbać o ich natychmiastowe naprawienie. W tym celu warto jest zapewnić pracownikom profesjonalne spawarki, które odsuną wizje kolejnych awarii. Nie da się ukryć, że stosowanie porządnych urządzeń spawalniczych wymaga nieco większego nakładu finansowego niż w przypadku kupna „marketowych” spawarek, jednak w dalszej perspektywie, wydatek ten zwraca się z nawiązką. Posługując się sprzętem spawalniczym niskiej jakości ryzykujemy nie tylko startą materiałów – słaby most, czy nieszczelny statek to ofiary liczone w setkach ludzi.

Aby zapobiec wypadkom na wspomnianym już statku, przeprowadza się test szczelności, przy użyciu wody, sprężonego powietrza oraz metodą penetracyjną. Również i w tym przypadku, jakiekolwiek wykryte wady należy szybko powierzyć w ręce specjalistów wyposażonych w porządny sprzęt spawalniczy.

Jeśli więc, po drodze do pracy, czy też szkoły, dostrzeżesz pracujących w ukropie ludzi, dzierżących spawarki, lub przecinarki plazmowe, przyodzianych w maski spawalnicze, możesz być zupełnie pewien swojego bezpieczeństwa.