Co po skończonym spawaniu?

Spawanie wcale nie kończy się wraz z tym, gdy Twoja spawarka TIG zostaje wyłączona i wędruje ponownie gdzieś w rozległe czeluści warsztatowych półek. Wręcz przeciwnie, ponieważ praca spawacza trwa jeszcze trochę dłużej. Niezwykle ważnym elementem pracy w oparciu o różnego rodzaju spawarki, czy też pozostały sprzęt spawalniczy jest kontrola właśnie stworzonego połączenia. Tym sposobem można wyeliminować wadliwie stworzone spoiny zagrażające stabilności tak powstałej konstrukcji, a co za tym idzie również zdrowiu i życiu wszystkich przyszłych użytkowników.

Przeprowadzenie kontroli jest niemal tak samo istotne, jak wcześniejsze wykonanie spoiny. Można nawet się pokusić o stwierdzenie, że bez sprawdzenia jakości połączenia, cała praca danej spawarki i spawacza może zostać z góry uznana za wadliwą. Nie należy stosować spawarki w sposób niechlujny i mało precyzyjny – tym samym, cały trud, jaki zostanie włożony w stworzenie takiej spoiny zostanie natychmiast przeznaczony do poprawki.

Aby proces kontroli pracy w oparciu o różnego rodzaju spawarki był przeprowadzony odpowiednio, należy przestrzegać kilku podstawowych zasad. Każdy etapów musi być wykonany bardzo dokładnie, ponieważ zależy od niego zdrowie i życie.

W pierwszej kolejności trzeba się przekonać, czy wszyscy pracownicy posiadają odpowiednie uprawnienia pozwalające im na zawodowe stosowanie urządzeń takich jak spawarki MIG/MAG, spawarki TIG, czy też przecinarki plazmowe. Co więcej, każde nowo wykonane połączenie spawane musi być ostemplowane osobistą pieczęcią autora. Tym samym, zleceniodawca danego przedsięwzięcia ma gwarancję, że w razie wykrycia jakiegokolwiek zaniedbania będzie on mógł łatwo zlokalizować osobę winną takiej sytuacji. Kontroli podlega przede wszystkim czynnik podstawowy: wymiary prawdziwej konstrukcji. Należy sprawdzić, czy rzeczywiście pokrywają się one z danymi zawartymi w dokumentacji. Podczas kontroli trzeba również doszukać się na poszczególnych elementach konstrukcji oznaczeń materiałowych. Istnieją? Wówczas porównujemy je ze znakami zawartymi w atestach. Następnie na warsztat trafia dziennik spawania: to w nim powinny się znaleźć wszystkie etapy pracy, każda spawarka TIG, wszystkie migomaty i przecinarki plazmowe. Zadajemy sobie więc pytanie? Czy to, konkretne, zapisane w dzienniku połączenie rzeczywiście istnieje?

W razie dostrzeżenia jakichkolwiek wad zewnętrznych, wymagających natychmiastowej poprawy, trzeba oznaczyć dany fragment zgodnie z normą PN-75/M-69703 (wady niedopuszczalne).

Jeśli już doszło do wykonania poprawek, trzeba przeprowadzić badania radiograficzne, a na ich podstawie ponownie ocenić jakość złącza. Zależnie od możliwości, należy przeprowadzić inne badania nieniszczące, które wcześniej zostały zgłoszone w dokumentacji technicznej. W odniesieniu do złączy próbnych, powinno się wykonać badania niszczące. Próby eksploatacyjno – ruchowe stanowią zwieńczenie całej kontroli.

Bezpieczna praca jest ważna w przypadku każdego urządzenia: spawarki TIG, spawarki MIG/MAG i każdej innej. Ostrożnie i z rozmysłem należy również stosować przecinarki plazmowe i pozostałe urządzenia spawalnicze.

Jednak o tym, czy spoina jest godna zaufania, przesądzą dopiero kontrole.