Jak zaoszczędzić podczas spawania? Część 5

Przed nami kolejna, przedostatnia już część cyklu, w którym podpowiadamy właścicielom firm spawalniczych jak zwiększyć efektywność pracy przy równoczesnym wyeliminowaniu zbędnych strat związanych z produkcją. Oto kolejna rada:

 

Wyeliminowanie kosztów związanych z przechowywaniem tomów dokumentacji

Wiele firm, nie tylko spawalniczych, zawalonych jest stosami segregatorów z procedurami i dziennikami spawania, które są potrzebne do prowadzenia produkcji i zarządzania jakością. Jednak we współczesnych czasach łatwo można znaleźć narzędzia, dzięki którym pozbędziemy się zbędnych stosów papierów oraz usprawnimy sam proces sporządzania i segregacji dokumentów. Przydatnym wynalazkiem jest np. system monitoringu i parametrów i gromadzenia danych produkcji spawalniczej. Z jego pomocą możemy na żywo obserwować parametry spawania, a także sprawdzić czy te parametry są zgodne z wprowadzoną do systemu procedurą. System gromadzi dane dotyczące każdej spoiny i pozwala je porównać w zależności od zdefiniowanych cech (np. według numeru wytopu drutu, nazwy stanowiska, a nawet zmiany lub dnia). Najcenniejszym parametrem, który pozwala porównać koszty spawania, a podawany przez system monitoringu i parametrów i gromadzenia danych produkcji spawalniczej jest efektywny współczynnik wykorzystania łuku (posiadający stosunek czasu jarzenia się łuku do całkowitego czasu procesu) oraz masę drutu stopionego na każdym stanowisku – to pozwala porównać wydajność spawaczy i spawarek. Tego typu system pozwala na również na ciągłe monitorowanie jakości i ewentualne raportowanie przekroczeń limitów parametrów procedury lub odstępstw od normalnych warunków pracy, czyli odchyleń od wzorcowych parametrów zapisanych w systemie.

Zastosowanie systemu elektronicznego, a także odpowiednich programów do wprowadzania danych w przechowywaniu i sporządzaniu dokumentacji to najlepsze rozwiązanie dla większości firm. Dzięki niemu, znacznie redukuje się czas potrzebny do sporządzania dokumentów i redukuję godziny pracy poświęcane na sprawy administracyjne. W konsekwencji przyspiesza się pracę i obieg dokumentów i eliminuje ryzyko zagubienia ważnych informacji. W ten sposób ogranicza się do minimum ryzyko wystąpienia błędów, nieporozumień i opóźnień, a także redukuje koszta i problemy związane z kopiowaniem i przechowywaniem dokumentów. Kolejnym plusem opisywanego rozwiązania jest bieżąca kontrola realizacji zadań. Nie trzeba już przeszukiwać stosów dokumentów, żeby sprawdzić daną informację wystarczy tylko wpisać hasło do systemu.