Kim jest główny spawalnik?

Jak już kiedyś wspominaliśmy, spawalnik to osoba posiadająca wyższe kwalifikacje w technice spawalniczej, potwierdzone odpowiednimi dokumentami. Zwykle posiada tytuł inżyniera lub technika, do jego zadań należy głównie kontrola nad zadaniami wykonywanymi przez podległych mu pracowników. Przede wszystkim jednak dba o odpowiednie wykonywanie pracy, a także przed wykonawcą bierze na siebie całą odpowiedzialność za wszelakie działania spawaczy i ich ewentualne błędy. Spawalnik określany jest również jako „mistrz”. A kim jest główny spawalnik?

Główny spawalnik to niemal najważniejsza osoba na każdym placu budowy. Odpowiada za wszystko co dzieje się w toku codziennych działań, a w razie dostrzeżenia jakichkolwiek niedogodności musi szybko zareagować. Do jego zadań należy nadzór nad sposobem wykonywania zadań, dbając o ich możliwie jak najbardziej optymalny przebieg. Główny spawalnik musi stale kontrolować również stan technologii oraz stosowane techniki spawalnicze.
Jak już dało się zauważyć, osoba przebywająca na tym stanowisku nie musi wykonywać pracy fizycznej, jednak ważne jest, aby była zaznajomiona z podstawowymi chociaż metodami stałego łączenia powierzchni. Brak rozeznania w technikach spawalniczych znacznie utrudniłby komunikację z pozostałymi zatrudnionymi, a także uniemożliwiłby stworzenie projektów działania.

Główny spawalnik nadzoruje również dokumentację i jej zgodność z obowiązującymi normami odnośnie spawania. Poza samym nadzorem, do jego zadań przypisuje się również tworzenie archiwum wszystkich działań na placu budowy, pozyskiwanie niezbędnych pozwoleń, modernizacja danego zakładu (placu budowy). Główny spawalnik dba o to, aby stosowane urządzenia spawalnicze,w tym między innymi spawarki TIG, spawarki MIG/MAG, maski spawalnicze, czy też przecinarki plazmowe były odpowiednie do założonych działań, a osoby zatrudnione posiadały niezbędne pozwolenia na ich używanie. Cały dostępny sprzęt spawalniczy musi być zastosowany zgodnie z instrukcjami obsługi, tak, aby w toku wykonywania zadań, żaden ze spawaczy nie odniósł obrażeń, a spawarki pozostawały sprawne.

Kolejnym zadaniem, jakie nakłada się na pracownika takiego jak główny spawalnik jest konsultacja technologiczna, która pozwoli wyeliminować błędy, a w razie potrzeby przeprowadzenie działań korygujących już zaistniałe uchybienia. Musi on też przebywać w stałym kontakcie z zewnętrznymi jednostkami nadzorującymi, takimi jak na przykład Instytut Spawalnictwa. To właśnie on konsultuje się ze zleceniodawcą projektu (któremu bezpośrednio podlega), przekazując mu wszelakie niezbędne informacje odnośnie etapu pracy, postępów, ewentualnych przestojów.

Jak więc widać, od głównego spawalnika wymaga się bardzo dużo. Rozpoczynając od specjalistycznych studiów, poprzez szeroko pojmowane umiejętności organizacyjne, zdolność czytania rysunku technicznego. Powinna cechować go także empatia i zdolności interpersonalne – to od niego zależą zatrudnienia, zwolnienia i premie. Musi stale nadzorować nie tylko postępy w działaniach, ale również sposób wykonywania pracy przez spawaczy tak, aby zapewnić wszystkim odpowiednie warunki i płace adekwatne do zasług.