Od A do Z cz.3

W poprzednich dwóch odcinkach cyklu „od A do Z” dowiedzieliśmy się, że amper to jednostka prądu elektrycznego, a bainit jest składnikiem strukturalnym stopów żelaza. Trzecia część to litera „C” i trzy zagadnienia: czas główny spawania, czas pomocniczy oraz czas wykonania spoiny.

Czas główny spawania to nic innego jak czas, w którym stapia się spoiwo oraz materiał podstawowy. Dzięki temu powstaje spoina o określonej długości. Im dłuższa spoina, tym więcej czasu potrzebuje, a tym samym czas główny się wydłuża.

Czas pomocniczy spawania obejmuje czynności takie jak usuwanie warstwy żużla, wymianę elektrod, podgrzanie inicjujący i pozostałe czynności, które wykonuje si bezpośrednio przed lub po spawaniu. To także przegląd i oczyszczenie materiałów.

Czas wykonania spoiny jest sumą czasu głównego oraz pomocniczego. Potocznie można byłoby powiedzieć, że to okres od wyjęcia spawarki do zakończenia jej pracy.

W następnym odcinku: dżul.