Od A do Z cz.4

O spawaniu wiemy coraz więcej. Na blogu poznaliśmy już różnice między spawaniem a lutowaniem, dowiedzieliśmy się o FCAW i zapoznaliśmy z kalendarzem wydarzeń na najbliższe miesiące. W cyklu „od A do Z” czas na kolejną literę alfabetu, w części czwartej jest to „D”. Termin Dżul znany jest już od podstawówki, a przewijał się między innymi na lubianej mniej lub bardziej fizyce.

Dżul jest jednostką pracy, energii i ciepła. W układzie SI oznaczony jest literą J. Nazwa pochodzi od Jamesa Joule’a, angielskiego fizyka członka Towarzystwa Królewskiego. Choć zaczął szkołę dopiero w wieku 15. lat, kontynuował eksperymenty po śmierci swojego nauczyciela Johna Daltona. Mając 22 lata odkrył prawo przemiany prądu na ciepło.

Wracają do Dżula. Jeden dżul to praca wykonana przez siłę o wartości 1 N przy przesunięciu punktu przyłożenia siły o 1 m w kierunku równoległym do kierunku działania siły.

1J=1N*m

z mocą:

1J=1W*s

Przeliczenie na inne jednostki pracy, energii i ciepła:

  • kaloria (cal), 1 J = 0,238846 cal
  • erg, 1 J = 107 erg
  • elektronowolt (eV), 1 J = 0,62415 · 1019 eV
  • kilogramometr (kGm), 1 J = 0,10197 kGm
  • kilowatogodzina (kWh), 1 J = 1/3600000 kWh ≈ 0,278 · 10-6 kWh