Od A do Z cz.5

Po świętach Wielkiej Nocy wracamy do naszego cotygodniowego cyklu „od A do Z”. W części piątek powiemy o elemencie w spawaniu bardzo istotnym, bez którego nie zrobilibyśmy właściwie nic. Mówimy o niej wymieniając techniki, np. otulona, topliwa lub nietopliwa w osłonie gazów. Prąd to podstawa jej egzystencji. E jak elektroda.

Elektroda jest przewodnikiem elektrycznym wysyłającym lub przyjmującym ładunek z otoczenia. Może też kształtować pole elektrostatyczne albo być końcowym elementem ładunków i urządzeń elektrycznych. Wyróżnić można trzy rodzaje elektrod. W obwodach prądu stałego anoda przyjmuje ładunek ujemny lub wysyła dodatni, katoda natomiast przyjmuje dodatni, a wysyła ujemny. Ładunki, które przepływają przez obie elektrody mogą to jony lub swobodne elektrony. Elektrody oddziałujące na przestrzeń potencjałem to trzeci rodzaj, może to być np. lampa elektronowa. Ładunek na elektrodach zależy od generowanej siły elektromotorycznej lub absorbowanej elektrycznej. Elektrody występują w spawarce elektrycznej, ale także w lampie, piecu łukowym czy akumulatorze elektrycznym,