Polska Izba Spawalnicza – garść informacji

Dziedzina spawalnictwa, choć specjalistyczna, jest w Polsce dobrze rozwinięta. Prężnie działa Instytut Spawalnictwa w Gliwicach, przecinarka plazmowa z Legnicy okazała się być najszybsza w Europie, a z roku na rok coraz więcej polskich profesjonalistów zdobywa tytuł międzynarodowego Inżyniera Spawalnika. Rozwija się także działalność Polskiej Izby Spawalniczej, a także Rejestru Inżynierów Spawalników Polskich.

Polska Izba Spawalnicza to organ zrzeszający podmioty gospodarcze, które stosują i wspierają technologie spawalnicze. Nie ma znaczenia czy jest to produkcja, eksploatacja czy handel. Liczą się chęci i działania, które sprawiają, że spawarki, spawanie i cała dziedzina idzie do przodu, będąc coraz bardziej spopularyzowaną. W tej chwili zrzeszonych jest około 60 podmiotów, a liczba ta stale rośnie. PIS (nie mylić z popularną partią polityczną) jest organizacją non-profit, a więc środki przeznacza tylko i wyłącznie na działalność statutową. Te są obszerne i oprócz reprezentowania interesów członków, chodzi również o wspieranie i udzielanie pomocy, organizowaniu rynku, oraz przygotowaniu i wdrażaniu norm oraz standardów. Jednym zdaniem można to określić jako ścisła współpraca branżowych firm w praktycznie każdym zakresie.

Nad całością czuwa prezes Andrzej Kolasa, wybrano też stałe zespoły, którym powierzono specjalne zadania. Jest więc grupa ds. Informacji i promocji, która stale dba o popularyzacje izby oraz jej członków. Zespół BHP i ochrony środowiska na bieżąco organizuje konsultacje i szkolenia, aby informować o możliwościach i wdrażaniu przyjaznych systemów w dziedzinie spawalnictwa. Biuro wystaw i targów to organizator stoisk PIS na imprezach, informator o wszystkich wydarzeniach dotyczących spawarek tig, migmag, przecinarek i wielu, wielu innych. Nie bez znaczenia jest też zespół Udzielania Rekomendacji. Za jego sprawą firmy uzyskać mogą Świadectwo Rekomendacji, które świadczy o rzetelności, wiarygodności i wysokiej jakości wyrobów oraz usług firm produkujących między innymi spawarki tig, bądź po prostu korzystających z technologii spawalniczych.

Polska Izba Spawalnicza

Osoby posługujące się spawarkami tig i innymi narzędziami spawalniczymi mogą zapisać się do Rejestru Inżynierów Spawalników Polskich. Baza ta stworzona została z inicjatywy sekcji spawalniczej Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich i tworzy listę polskich profesjonalistów. Osób, których kompetencje są potwierdzone i udokumentowane. Ludzi, którzy w dziedzinie spawalnictwa potrafią nie tylko posługiwać się sprzętem typu spawarki tig, migomaty, przecinarki plazmowe, ale także posiadają odpowiednią wiedzę na wysokim poziomie, a co najważniejsze – wykorzystują ją w praktyce. Deklaracje członkowską można pobrać na oficjalnej stronie PIS pod adresem izba-spawalnicza.pl.

Polska Izba Spawalnicza, podobnie jak Rejestr cały czas poszerzają swoją działalność. To dobrze, bo popularyzacja spawalnictwa jest niezwykle ważna. Mając specjalistów od spawania i obróbki metali tworzyć będziemy nowe technologie, co będzie się przekładało na gospodarkę całego kraju.