Zanim zaczniesz spawać

Zdrowie jest bezcenne – to wie każdy. Równie cenne są urządzenia spawalnicze, którymi posługuje się spawacz w swojej pracy. Co prawda, utratę spawarki można po prostu wliczyć w koszta i pamiętać, że następnym razem należy zachować większa ostrożność, jednak problemy zdrowotne, powstałe z nieostrożnej obsługi sprzętu, już są nie do naprawienia. Utraty wzorku nie zrekompensuje największe nawet odszkodowanie, tak samo jak oparzeń i problemów z oddychaniem. Dla własnego dobra należy więc zadbać o to, aby stanowisko pracy było bezpieczne.

Stopień zagrożenia urazami zależy w dużej mierze od obranej metody spawania i użytej spawarki. Każda z nich niesie za sobą inne ryzyko, ale równie wiele zależy od osobistego podejścia spawacza do wykonywanej pracy. Tylko dokładny profesjonalista może spawać bezpiecznie, ponieważ zadba o każdy szczegół i od razu dostrzeże każdą awarię spawarki.

Podczas spawania gazowego istnieje ryzyko wytworzenia się drażniącego tlenku węgla, ozonu, równie szkodliwa jest nadmierna ilość tlenu i azotu. Połączenie tych pierwiastków prowadzi do powstania tlenków azotu wywołujących tragiczną w skutkach sinicę. Aby uniknąć takich zajść, należy zawsze zadbać o dobrą wentylację pomieszczeń, w których odbywa się spawanie. Nawet jeśli sprzęt spawalniczy jest na tyle dobry, że praca może odbywać się bezpiecznie, nie można zapominać o dostępności zestawu do reanimacji. Powinien on być udostępniony w miejscu dostępnym dla wszystkich oraz wyraźnie oznakowany. Równie mile widziana jest instrukcja pierwszej pomocy. Jeśli więc w użyciu są spawarki TIG, bądź każda inna spawarka przeznaczona do łączenia przy pomocy gazów – należy dbać przede wszystkim o wentylację pomieszczeń.

Podczas spawania wytwarza się bardzo jasne światło – łuk spawalniczy. Jest ono tak jaskrawe i mocne, że dla nieosłoniętych oczu stanowi ryzyko ślepoty. Łuk niewidoczny jest również groźny – oddziałuje na człowieka w paśmie nadfioletu i podczerwieni. Dla ochrony wzorku stosuje się przyłbice spawalnicze. Obecnie produkowane maski spawalnicze nie są już żadną niewygodą – tworzy się je tak, aby dostosowywały się do anatomii człowieka, zapewniając mu maksimum komfortu pracy. Jednak przede wszystkim, dzięki specjalnym filtrom zapewniają doskonałą izolację przed szkodliwym wpływem światła.

Powstanie łuku niesie za sobą również wydzielanie szkodliwych pyłów, które z czasem osadzają się w płucach, powodując trudności z oddychaniem. Przed rozpoczęciem pracy należy przekonać się, czy spawany materiał nie wytworzy nadmiernie dużo pyłu oraz sprawdzić, tak jak już wspomnieliśmy: czy zapewniona jest odpowiednia wentylacja. Należy pamiętać, że nawet najlepsze przyłbice spawalnicze nie powstrzymają wszystkich szkodliwych odpadów.

Do uruchomienia spawarki niezbędny jest prąd elektryczny. I on również może stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia spawacza. Przed rozpoczęciem pracy trzeba sprawdzić, czy wszystkie włączniki są łatwo dostępne, izolacja spawarki nie jest uszkodzona, połączenia okablowania są solidnie zamocowane a przekroje przewodów adekwatne do natężenia stosowanego prądu.

Dobrze użytkowany i regularnie konserwowany sprzęt spawalniczy pozwala pracować bezpiecznie. Jednakże, każdorazowo należy przekonać się, czy wszystko nadal jest na swoim miejscu a spawarka,przecinarka plazmowa i wszystkie pozostałe urządzenia spawalnicze rzeczywiście działają jak należy.