Ochrona oczu podczas spawania elektrycznego

Każdy spawacz wie, jak ważna jest ochrona oczu podczas pracy, a także pewnie zna ten silny ból, gdy odpowiedniej ochrony zabraknie. Podczas spawania łukiem elektycznym lub elektrożłobienia, a także cięcia tlenem lub strumieniem plazmy używa się podstawowego sprzętu, do którego należy: maska do spawania (przyłbica), tarcza spawalnicza, a czasami kaptury spawalnicze, czyli tak zwane okulary osłony spawalnicze. W artykule przybliżymy temat rodzajów masek do spawania.

Klasyczne przyłbice, które mają tylko jeden filtr spawalniczy w dużym stopniu ograniczają widzialność spawanego przedmiotu. To powoduje konieczność opuszczania korpusu w momencie zajarzenia łuku spawalniczego lub zapalania próbnego łuku obok właściwej spoiny. Rozwiązaniem tego problemu mogą być przyłbice wyposażone w filtry o dwóch stopniach ochrony. Pierwszy, jaśniejszego jest to filtr obserwacyjny, a drugi to  filtr właściwy, zatem ciemny. Oba filtry rozdzielone są za pomocą daszka o szerokości co najmniej 2 mm. Jasny filtr obserwacyjny pozwala widzieć spawany przedmiot, bez konieczności podnoszenia korpusu przyłbicy (w przeciwieństwie do wspomnianej wcześniej klasycznej maski spawalniczej). Po zajarzeniu łuku spawalniczego spawacz do obserwacji wykorzystuje ten drugi, czyli właściwy ciemniejszy filtr. Filtr właściwy przeznaczony jest do obserwacji procesu spawania i tylko przez ten filtr można obserwować proces spawania. Należy pamiętać, że wysokość strefy ciemnej  filtra właściwego powinna wynosić co najmniej 25 mm wzdłuż całej szerokości filtra. Przy wyborze stopni ochrony filtra obserwacyjnego i właściwego należy zawsze kierować się zasadą, żeby różnica między tymi stopniami nie wynosiła więcej niż pięć. Powszechnie stosuje się 4 lub 5 stopień ochrony filtru obserwacyjnego.

Nowoczesna maska do spawania to taka, która wyposażona jest w automatyczne filtry spawalnicze. Filtry te charakteryzują się stałym lub w przeważającej większości zmiennym stopniem ochrony, który wynosi przeważnie od 9 do 13.  Poza tym taka maska samoczynnie przyciemnia pole widzenia w chwili np. zajarzenia łuku elektrycznego lub plazmowego, natomiast po zaniku łuku samoczynnie rozjaśnia pole widzenia. Dodatkowo niektóre maski spawalnicze mają układ wentylacyjny, który doprowadza powietrze zza głowy spawacza. Ogranicza to ilość wdychanych dymów spawalniczych, które powstają podczas pracy Nowe maski pają też uchwyty, które pozwalają zainstalowanie sprzętu filtrującego z wymuszonym przepływem powietrza.