Spawanie MMA – podstawowe informacje, cz. 2

 

We wcześniejszym artykule przedstawiliśmy podstawowe informacje dotyczące metody spawania MMA, czyli elektrodami otulonymi. Opisaliśmy gdzie się wspomnianą metodę stosuję, jej historię, a także na czym dokładnie polega spawanie elektrodami otulonymi. Dziś kolejna porcja informacji: zalety, podstawowe wyposażenie stanowiska spawalniczego i parametry spawania.

 

Zalety

Współcześnie spawanie z użyciem spawarki MMA zajmuje ważną pozycję podczas wykonywania konstrukcji spawanych. Swoją pozycję technika ta zawdzięcza:

 • możliwości wykonywania połączeń o wysokich właściwościach eksploatacyjnych,
 • dużej uniwersalności technicznej i technologicznej,
 • możliwości spawania w dowolnych pozycjach, a także trudno dostępnych miejscach,
 • możliwości łączenia wielu materiałów konstrukcyjnych,

 

Wyposażenie stanowiska spawalniczego

Na podstawowe wyposażenie stanowiska do spawania ręcznego elektrodą otuloną składa się:

 • zasilacz łuku spawalniczego,
 • izolowany uchwyt elektrodowy,
 • przewody spawalnicze z odpowiednimi złącznikami i przełącznikami,
 • młotek spawalniczy do usuwania żużla,
 • szczotka do czyszczenia rowka spoiny, a także brzegów łączonych elementów,
 • kleszcze do obracania gorącymi przedmiotami,
 • pojemnik do przechowywania różnych rodzajów elektrod,
 • pojemnik do gromadzenia ogarków elektrod,
 • termos do elektrody,
 • skrobak do usuwania odprysków,
 • przyrząd do pomiaru grubości spoin pachwinowych.

 

Podstawowe parametry spawania metodą MMA

Przebieg procesu spawania za pomocą spawarki MMA, a także sam wynik w dużym stopniu zależy od umiejętności i doświadczenia spawacza. Parametry spawania, ustalone w warunkach technologicznych spawania konstrukcji, stanowią informacje wynikowe, do których spawacz dostosowuje swoje doświadczenie w spawalnictwie oraz umiejętności manualne. Do podstawowych parametrów spawania łukowego elektrodą otuloną zalicza się:

 • rodzaj i natężenie prądu spawania,
 • napięcie łuku,
 • prędkość spawania,
 • średnica elektrody,
 • położenie (pochylenie) elektrody w stosunku do złącza.