Urządzenia do oczyszczania powietrza z pyłu spawalniczego

Współcześnie wiele mówi się o zagrożeniach zdrowia spawacza. Nie jest tajemnicą, że spawanie nie należy do najbezpieczniejszych zajęć. Jednak z drugiej strony spawalnictwo, które rozwija się w błyskawicznym tempie, stanowi podstawę dzisiejszego przemysłu.

Każdy właściciel warsztatu spawalniczego ma obowiązek zagwarantować pracownikom  bezpieczeństwo przy spawaniu. Dlatego tak ważne jest stosowanie odpowiedniej odzieży ochronnej i masek spawalniczych. Warto też zainwestować w sprzęt, jakim jest urządzenie do oczyszczania z pyłu spawalniczego lub system wentylacyjny. Aby urządzenie do oczyszczania powietrza z pyłu spawalniczego zapewniało bezpieczną pracę powinno być po prostu skuteczne. Skuteczność tą określa się jako stosunek masy cząstek zatrzymanych przez urządzenie do oddzielania pyłu spawalniczego do masy cząstek wchodzących do urządzenia w danych okresie czasu. Urządzenie do oczyszczania z pyłu spawalniczego powinno mieć skutecznością oczyszczania przynajmniej 95% i powinno być przypisane do klasy oczyszczania powietrza z pyłu spawalniczego za pomocą systemu klasyfikacji. Klasy pyłu spawalniczego różnią się co do wymagań odnośnie skuteczności oczyszczania. Zaznaczamy, że przy doborze urządzeń o określonej skuteczności klasę pyłu rozpoznaje się w połączeniu z lokalizacją spawania (np. zamknięta niebezpieczna przestrzeń lub otwarty warsztat), wartością emisji pyłu, toksycznymi składnikami obecnymi w pyle oraz aktualnymi wymaganiami prawnymi. Producent powinien oznaczyć urządzenie do oczyszczania powietrza z pyłu spawalniczego tak, aby wskazać klasę pyłu spawalniczego, do której zostało przypisane, przy użyciu etykiet zgodnych z wymaganiami podanymi w EN ISO 15012-1. Oznaczenie powinno być trwałe i powinno pozostać czytelne przez przewidywany czas użytkowania urządzenia.

Kolejne niezbędne elementy urządzeń do oczyszczania z pyłu spawalniczego to urządzenia ostrzegawcze lub wskaźniki, które będą ostrzegały przed nieprawidłowymi warunkami pracy lub im zapobiegają. Warto podkreślić, że wszelkie urządzenia i sygnały ostrzegawcze wpływają na komfort i bezpieczeństwo pracy, zwiększają wydajność pracy spawaczy oraz ułatwiają eksploatacje urządzeń do oczyszczania powietrza z pyłu spawalniczego.

We wszystkich urządzeniach do spawania, także w tych gwarantujących bezpieczeństwo przy spawaniu bardzo istotna jest instrukcja użytkownika. Powinna ona zawierać niezbędne informacje, czyli:

– nazwę i adres producenta,

– klasę urządzenia ze względu na pyły spawalnicze,

– oznaczenie serii lub typu,

– datę edycji instrukcji obsługi,

– dla układów elektrostatycznych każde specjalne ostrzeżenia o ryzyku obniżenia się skuteczności oczyszczania,

– oznaczenia części zamiennych związanych z bezpieczeństwem,

– wymagania techniczne (np. powierzchnię filtra, maksymalny strumień objętości powietrza, sygnały alarmowe, emisję hałasu, elektryczne i/lub pneumatyczne wymagania techniczne),

– opis sygnałów alarmowych,

– przewidywane wykorzystanie urządzenia do oczyszczania z pyłu spawalniczego, i jeśli takie są, ograniczenia w zastosowaniu, takich jak filtry oraz gdzie można je zakupić.

Instrukcja obsługi powinna również dostarczyć informacji użytkownikowi odnośnie odpowiednich przepisów bezpieczeństwa, właściwych dla materiałów, z którymi się postępuje.

 

Źródło: J. Matusiak,T. Pfeifer,  Wymagania dla urządzeń do oczyszczania powietrza z pyłu spawalniczego w świetle norm europejskich, „Przegląd spawalnictwa”, 2008.