Od A do Z cz.2

Czas na drugą odsłonę naszego cyklu „od A do Z”, w którym każdej literze odpowiada hasło z dziedziny spawalnictwa. W drugiej części litera „B”, a za nią „bainit”. Choć sam termin może niewiele mówić, ma ze spawaniem dużo wspólnego.