Zagrożenia zawodowe w spawaniu

Międzynarodowa Karta Charakterystyki Zagrożeń Zawodowych to wspólne dzieło Międzynarodowej Organizacji Pracy, Izraelskiego Instytutu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Międzynarodowego Centrum Informacji o bezpieczeństwie i Higienie Pracy. Wymieniono w niej różne czynniki, na które mogą być narażeni pracownicy i jest bardziej źródłem informacji niż zaleceń. Karta ułatwia bowiem opracowanie odpowiednich środków profilaktycznych. Kartę zagrożeń posiada także [...]