Co spawamy?

Wiemy już co-nieco o podstawach spawania oraz urządzeniach do niego stosowanych. Co jednak możemy spawać? Czy są to wszystkie materiały, jakie tylko przyjdą nam na myśl? Otóż nie. Każdy specjalista powie, że podstawowym materiałem, jaki możemy łączyć przy użyciu spawarki jest metal. Przy czym określenie „metal” jest bardzo wieloznaczne i zawiera w sobie mnogość kolejnych podziałów. Spośród metali najczęściej używamy stal, rzadziej spawaniu podlegają tworzywa sztuczne.

Czemu akurat metal? Wynika to z jego właściwości fizycznych. Jest przede wszystkim na tyle plastyczny, że obróbka nie sprawia trudności, jednocześnie jego sprężystość nie powoduje kruchości, wręcz przeciwnie – nadaje mu jeszcze większej wytrzymałości. Bez problemu daje się przerabiać w procesach walcowania, kucia czy też ciągnienia. Doskonale przewodzi on też prąd elektryczny i ciepło. Spośród walorów wizualnych, można wymienić brak przezroczystości oraz typowy, srebrzysty, metaliczny połysk. Najczęściej spawanym metalem jest stal.

Stalą określamy stop żelaza z węglem (o zawartości węgla nieprzekraczającej 2,11%.) obrobiony cieplnie. Jest to metal charakteryzujący się wysoką sprężystością, plastycznością, ciągliwością. Ponadto odpornością na na obciążenia dynamiczne (udarność), twardością, zależną od ilości węgla w składzie. Stali nie straszne są ekstremalne nawet wahania temperatur oraz korozja, co czyni z niej doskonały materiał budowlany. Sprawdza się też w produkcji dachów, samochodów, statków, elektrowni wiatrowych. Spośród przedmiotów nieco bardziej przyziemnych wymienić można elementy mebli oraz puszki do konserw.

W spawalnictwie dużo rzadziej stosuje się tworzywa sztuczne. Składają się one z polimerów syntetycznych lub polimerów naturalnych, poddanych odpowiedniej modyfikacji. Należy zauważyć, iż termin „tworzywa sztuczne”jest wprowadzającym w błąd uogólnieniem, stawianym na równi z określeniem „plastik/plastyk”. Bardziej na miejscu byłoby określenie „tworzywa polimerowe”.

Tworzywa polimerowe charakteryzują się małą gęstością, odpornością na korozję i wydajną produkcją (niskie koszty wytwarzania) – wszystko to sprawiło, że tworzywa tego typu są jednym z najważniejszych materiałów stosowanych obecnie przez człowieka. Nie są jednak idealne. Większość z nich łatwo podlega wysokim temperaturom są też stosunkowo miękkie i elastyczne w porównaniu do metali. Najbardziej istotną wadą jest bardzo długi czas rozkładu, prowadzący do degradacji środowiska naturalnego. Tylko niewielka ich ilość jest poddawana recyklingowi, aby ostatecznie zakończyć swój żywot w postaci wartościowego, kalorycznego materiału opałowego. Spalanie nieprzetworzonych tworzyw sztucznych jest surowo zabronione, ze względu na znaczne wydzielanie szkodliwych związków chemicznych.

Lista materiałów, które możemy połączyć spawaniem jest równie długa, jak lista metod stosowanych w tym przemyśle. Aby ostatecznie móc nazwać się ekspertem w tej dziedzinie, potrzebne są długie lata praktyki.