Spawaj MIG-iem

Inaczej nazywane jest też spawaniem łukowym w osłonie gazowej, spawaniem półautomatycznym lub spawaniem w osłonie CO2. Polega na ręcznej pracy przy użyciu łuku elektrycznego. Mowa tu o spawaniu techniką MIG/MAG. Aby nieco uprościć to zagadnienie i wyjaśnić laikom, powstał poniższy tekst. Postaramy się nieco przybliżyć tą technikę stałego łączenia elementów.

Zacznijmy od informacji podstawowych. Spawanie to stałe połączenie powierzchni, poprzez miejscowe stopnienie ich przy pomocy gazów (obojętnego lub aktywnego). W metodzie określanej skrótem MIG/MAG łuk jarzy się pomiędzy metalem rodzimym a końcem elektrody – powstaje linia złącza. Natężenie prądu jest zależne od prędkości podawania elektrody, przesuwanej ze stałą prędkością przez silnik nastawnej prędkości obrotowej. W tej metodzie, to źródło prądu utrzymuje określoną długość łuku. Gaz, jaki zamierzamy wykorzystać do spawania powinien być odpowiednio dobrany do rodzaju spawanego metalu. Najczęściej stosuje się: argon, argon z dodatkiem 5% tlenu lub 20% dwutlenku węgla lub czysty dwutlenek węgla. Przy ich pomocy połączymy elementy o średniej grubości, np. cienką blachę. Są to przede wszystkim: stale niskostopowe i węglowe, stale odporne na korozję, miedź,aluminium, nikiel oraz ich stopy. Tworzone w ten sposób połączenia charakteryzują się odpornością na działanie czynników zewnętrznych i są praktycznie nierozerwalne.

Ten sposób łączenia powierzchni jest obecnie najczęściej stosowany, ze względu na jego trwałość i produkcję, niewymagającą szczególnie dużych nakładów. Co więcej, dokładna osłona łuku jarzącego się między elektrodą topliwą a spawanym materiałem sprawia, że spoina tworzona jest w sprzyjających warunkach. jest w bardzo korzystnych warunkach. Podczas spawania zawsze tworzy się spoina, powstała z metalu stapiającego się drutu elektrodowego i nadtopionych brzegów materiału spawanego, jest to niejako rodzaj zabliźnionej rany, tym podobniejszy do blizny że mocniejszej od reszty powierzchni.

W samej spawarce zachodzi wiele skomplikowanych czynności, współczesne urządzenia są dodatkowo wzbogacone w szereg udogodnień takich jak wentylatory, systemy chłodzące i szeregi różnorakich zabezpieczeń. Nawet mimo pozornego bezpieczeństwa pracy, nie należy ulegać złudzeniom: spawalnictwo to trudny zawód. Wymaga on od człowieka przebywa w niesprzyjających warunkach, w wysokich temperaturach i oślepiającym blasku. Aby maksymalnie zapewnić ochronę, zawsze stosuje się maski ochronne, które obecnie coraz bardziej zbliżają się swoim wyglądem do kosmicznych hełmów.
Pozostało jeszcze wiele innych wytycznych, godnych szerszego opisania- zostaną one wyszczególnione w dalszych wpisach.