Spawanie – od czego zacząć?

Spawanie nie polega na tym, że po prost wkraczasz do warsztatu, chwytasz się pierwszej-lepszej spawarki TIG i jak gdyby nigdy nic, zaczynasz pracę. Ze względu na to, że ten proces należy do bardziej skomplikowanych sposobów stałego łączenia powierzchni, należy się do niego solidnie przygotować. Kontrola zalecana jest zarówno przed przystąpieniem do uruchomienia spawarki TIG (bądź każdej innej spawarki), w trakcie jej użytkowania, oraz oczywiście – po zakończeniu całego procesu. Spoina bywa tworzona w takich miejscach, w których jakość złącza jest niezwykle ważna. Wadliwie połączone elementy samochodu ani nie wyglądają efektownie, a i mogą powodować duże ryzyko.

Kontrolę przed uruchomieniem spawarki TIG dzielimy na kilka etapów. W kontroli wstępnej największy nacisk kładzie się na wyeliminowanie każdej niezgodności, która mogłaby zaistnieć jeszcze podczas przygotowań. Przeprowadzamy więc ścisły przegląd tego, w jaki sposób do stosowania spawarki TIG są przygotowaniu spawacze, oceniamy kwalifikacje i osiągnięcia zawodowe.

Następnie przechodzimy do kontroli materiałów rodzimych. Zwykle, w przypadku stosowania spawarki TIG bądź spawarki MIG/MAG jest to stal (metale kolorowe). Sprawdzamy więc, czy wymiary stali przeznaczonej do spawania zgadzają się ze wcześniejszymi wytycznymi, porównujemy cechy hutnicze wybite na danej powierzchni z tymi w dokumentacji technicznej. Jeśli przewidywany proces ma polegać na łączniu kilku elementów, każdy z nich powinien posiadać oddzielny symbol – brak takiego oznaczenia jest równoznaczny z przeprowadzeniem analizy chemicznej dla stosowanej stali.

Dla maksymalnie wydajnej pracy spawarki TIG, sprawdzamy również materiały dodatkowe, czyli:

  • elektrody
  • druty
  • topniki
  • gazy

Ważne jest, aby wszystkie urządzenia spawalnicze (spawarki, przecinarki plazmowe) i materiały dodatkowe były odpowiednio przechowywane – jakakolwiek wilgoć jest niedopuszczalna. Sprawdzamy ponadto zgodność elementu z wymaganiami zaznaczonymi w dokumentacji, oraz jego stan techniczny stosowanej spawarki.

Kontroli podlegają także łączone powierzchnie, brzegi łączonych materiałów muszą spełniać określone wymogi. Przed uruchomieniem spawarki TIG bądź gdy stosowana ma być spawarka inwertorowa, należy sprawdzić wycięcie odcinków blach, co pozwoli wybrać odpowiednią metodę. W odniesieniu do założeń z karty technologicznej kontrolujemy jakość ukosowanych brzegów (gładkość i prostolinijność). Bardzo ważne jest, aby podczas stosowania spawarki TIG nie natrafić na przeszkodę w postaci niedopasowanych bądź zanieczyszczonych rdzą/smarem/farbą elementów.

Przed rozpoczęciem pracy warto przekonać się, czy na łączonej stali nie zaistniały żadne wady: np. pęknięcia, rozwarstwienia, zawalcowania, pęcherze, żużle. Na końcu kontrolujemy spoiny sczepne, które staną się podstawą do stworzenia kolejnej spoiny – muszą być wykonane prawidłowo.

Wszystkie kolejne etapy kontroli przed uruchomieniem spawarki TIG lub spawarki MIG/MAG trzeba zanotować w dzienniku spawania, w przypadku zaistnienia usterek, należy je oznaczyć i zadbać o ich usunięcie. Po zakończonej pracy dokonujemy kolejnej kontroli, która została szczegółowo omówiona we wcześniejszym wpisie.