Spawaczu, ruszaj do Międzyzdrojów!

Wszystkich zainteresowanych technikami stałego łączenia powierzchni zapraszamy do wzięcia udziału w XVIII. Naukowo – technicznej Krajowej Konferencji Spawalniczej. Tegoroczna edycja, zaplanowana na 22-24. maja tego roku, upłynie pod hasłem „Postęp, innowacje i wymagania jakościowe procesów spajania” i odbędzie się w międzyzdrojskim hotelu „Vestina”. Obrady zostaną uświetnione przez przedstawicieli trzech, stale przenikających się dziedzin: praktycznego spawania, zaplecza naukowego oraz dystrybutorów urządzeń.

W planach jest odczyt około 25 referatów poświęconych przede wszystkim głównym technologiom spajania, to jest: spawania, lutowania oraz zgrzewania (a także metod im pokrewnych). Ponadto, uczestnicy usłyszą o typach modyfikacji powierzchni, procedurach, których zachowanie jest niezbędne do przeprowadzenia bezpiecznej skutecznej pracy. Dowiedzą się jak spawać, aby uzyskać możliwie najwyższą jakość wykończenia. Spośród prelekcji o tematyce mniej związanej z samym spawalnictwem, wymienić można między innymi odczyty poświęcone mechanizacji, robotyzacji, automatyzacji, szkoleniach dla kadr etc. Wszyscy, którzy chcieliby dogłębniej zaznajomić się z wygłaszanymi referatami mogą nabyć je wydane drukiem, w specjalnej okolicznościowej broszurze.

Osoby, które chciały zgłosić chęć wygłoszenia swojego odczytu, miały na to czas do 15.03.2012. Jednak jeszcze do 14 maja istnieje możliwość aplikacji do roli słuchacza, dzień później upływa ostateczny termin uiszczania opłaty za uczestnictwo, która wynosi 1.082,40 zł (brutto). Przewidziano zniżkę dla autorów referatów, którzy zapłacą 738zł (brutto). W skład ostatecznej ceny za uczestnictwo wchodzą: udział w konferencji, koszty organizacji obrad, wydanie materiałów konferencyjnych drukiem, udział w wycieczce technicznej, wyżywienie oraz wszystkie inne poboczne koszty uczestnictwa w Konferencji. Należy zaznaczyć, że cena nie obejmuje opłaty, jaką należy umieścić w hotelu, jak zapewniają organizatorzy, wyniesie ona około 120 zł/osoba. Dla zmotoryzowanych spawaczy przewidziano strzeżony parking, płatny 25 zł za dobę postoju.

Krajowa Konferencja Spawalnicza jest również doskonałą okazją do zaprezentowania swojego przedsiębiorstwa pośród potencjalnych klientów. Możliwe jest (odpłatne) udostępnienie stoiska promocyjnego, rozpowszechnianie wcześniej przygotowanych ulotek poświęconych spawalnictwu i innych materiałów tego typu. Przewiduje się również wydanie drukowanej reklamy w spawalniczych biuletynach informacyjnych. Z kolei referat o charakterze reklamowym, wygłoszony przez przedstawiciela danej firmy podczas obrad jest darmowy (o ile nie przekroczy 15 minut).

Jak dotąd nie ustalono szczegółowego planu konferencji, ponieważ ciągle trwa weryfikacja tekstów zgłoszonych do odczytów. Pewne są jedynie stałe punkty obrad, które obejmują: sesje referatowe, wystawę techniczną ze stoiskami, rozmaite towarzyszące imprezy (w dniach: 22  i 23 maja) oraz wycieczkę techniczną, zaplanowaną na ostatni dzień, czyli 24 maja. Przewiduje się około 5 referatów w ciągu jednego dna. Imprezami dodatkowymi będą: wręczenie Medali imienia inż. Stanisława Olszewskiego, a w czasie jednej  z przerw zrobione zostanie wspólne, pamiątkowe, grupowe zdjęcie uczestników obrad.

Wszystkich spawaczy, amatorów i profesjonalistów zapraszamy do Międzyzdrojów, gdzie nie tylko zwiększą oni swoje kwalifikacje, ale złapią nieco pięknej, nadmorskiej opalenizny!