Spawalnictwo OSIĄGNIĘCIA – POTRZEBY – WYZWANIA

Już wkrótce wszyscy zainteresowani będą mogli poszerzyć swoją wiedzę na temat spawalnictwa. Od 16 do 18 października w Sosnowcu odbędzie się 54. naukowo-techniczna konferencja spawalnicza pod hasłem: Spawalnictwo OSIĄGNIĘCIA – POTRZEBY – WYZWANIA. Jej organizatorem jest Instytut Spawalnictwa w Gliwicach.

Konferencja odbędzie się na terenie Centrum Targowo-Wystawienniczego Expo Silesia w Sosnowcu. Równocześnie odbędą się również Międzynarodowe Targi Spawalnicze Expo Welding 2012. Przedstawiamy tematy referatów w poszczególnych dniach:

 

16.10.2012 – wtorek

Europejska Federacja Spawalnicza – platforma europejskiej współpracy w dziedzinie spawalnictwa

Spawalnictwo dziś i jutro

Wybrane przypadki uszkodzeń konstrukcji ze stali nierdzewnej

Spawanie stali typu duplex – przegląd aktualnych zaleceń

Kierunki rozwoju w przemyśle energetycznym. Zastosowanie napawania metodą CMT w elektrowniach węglowych

Spawanie stali odpornych na korozję niskoenergetycznymi metodami łukowymi w aspekcie emisji substancji o działaniu rakotwórczym

Wpływ procesów wydzieleniowych na spawalność stali

17.10.2012 – środa

Ocena możliwości spawania pod wodą drutem proszkowym metodą lokalnej komory suchej

Wpływ strukturalno-mechanicznej anizotropii metalu podstawowego na skłonność konstrukcji stalowych do pęknięć lamelarnych

Zastosowanie wodoru do obróbki metali płomieniem gazowym

Spawanie i napawanie stali średniostopowych i średniowęglowych bez podgrzewania wstępnego

Wpływ rodzaju spoiwa na strukturę i własności spoin stali 7CrMoVTiB10-10(T24)

Charakterystyka i przeznaczenie stali austenitycznej TEMPALOY A-3 oraz właściwości jej złączy spawanych

Właściwości złączy spawanych za stali PB2 wykonanych z obróbką cieplną po spawaniu i bez obróbki

Porównanie klasycznych źródeł inwertorowych z zasilaczami inwertorowymi zbudowanymi w technice MICOR

 

18.10.2012 – czwartek

Lutospawanie laserowe na stanowiskach zrobotyzowanych

Czy sposób doprowadzania ciepła mi istotny wpływ na geometrię spoin?

Wpływ zawartości CO2 w argonie na wydajność i efektywność procesu spawania MAG

Współzależność spawalniczych i technicznych wymagań jakościowych według aktualnie stosowanych norm wyborów

Wdrożenie normy EN 15085 – dokąd prowadzi ta droga?

Nowoczesne systemy monitorowania procesu zgrzewania tarciowego metodą FSW

Badania energochłonności cienkościennych stalowych struktur spajanych

Modelowanie naprężeń własnych generowanych w procesie termicznego nanoszenia powłok

Zastosowanie wirtualnej symulacji numerycznej w spawalnictwie jako techniczne wsparcie w przemyśle energetycznym

Technologia napraw platform wiertniczych metodami spawalniczymi – analiza przypadków, wsparcie metodą elementów skończonych

 

Koszt uczestnictwa wynosi 1100 zł + VAT i obejmuje: materiały konferencyjne, katering, a także wstęp na Targi Expo Welding.Wykłady i prezentacje planowo będą trwały pd 9:00 do 18:00 (18 października zakończą się o godzinie 13:00).

 

 

Źródło: http://www.konferencja.is.gliwice.pl/download/program_pl.pdf