Specjalista Spawalnik TUV – szkolenie

Pracownicy firm przemysłowych z branży metalowej, energetycznej i innych, w których spawanie jest jednym z istotnych procesów produkcyjnych mają szansę na poszerzenie swoich umiejętności.   19 listopada w Zabrzu rozpocznie się szkolenie, na którym będzie można uzyskać kwalifikacje pozwalające na przykład na samodzielne nadzorowanie wykonawstwa: stalowych konstrukcji budowlanych klasy 2. i 3, stalowych konstrukcji budowlanych klasy A i B lub na nadzorowanie wykonawstwa metodami spawalniczymi pojazdów szynowych i ich części składowych w zakładach o poziomie certyfikacji CL2 i CL3.

 

Program szkolenia obejmuje :

- wyposażenie i metody spajania,

- materiały, ich spawalność i spajanie,

- obliczanie i projektowanie konstrukcji,

- sposób wytwarzania i zapewnienia jakości w produkcji (w tym ćwiczenia BN),

- zajęcia praktyczne: zastosowanie technologii spawalniczych dla  najbardziej typowych procesów,

- pokazy specjalnych metod spajania.

 

Organizator szkolenia, czyli TUV Akademia Polska, zapewnia, że uczestnictwo w nim zapewni: ugruntowanie umiejętności niezależnego prowadzenia, przygotowywania i monitorowania procesów produkcyjnych dla prostych i nieskomplikowanych konstrukcji spajalnych; nabycie odpowiednich kompetencji spawalniczych pozwalających na wsparcie cyklu produkcyjnego w aspekcie zarówno technicznym, jak i biznesowym; najwyższej jakości i kontroli produktów firmy przy jednoczesnym zagwarantowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa podczas spawania

Cena szkolenia wynosi 6100 zł netto, natomiast egzamin 500 zł netto. Żeby wziąć udział w szkoleniu trzeba posiadać wykształcenie minimum zawodowe techniczne z minimum 3-letnim doświadczeniem w branży metalowej (obróbka metali, procesy spawalnicze) lub pracownikiem  spawalniczym (np. spawacz, kontroler, inspektor, instruktor, technolog) posiadającym minimum 2 lata praktyki zawodowej związanej ze spawalnictwem.